Het was weer een prachtige show. Kampioenen gefeliciteerd.
  • Het bestuur houdt zich het recht voor, om indien nodig voor of tijdens de keuring veranderingen aan te brengen in het programma.
  • Het bestuur van de Wintershow Noord-Holland stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit de deelname aan de keuring.
  • Alle deelnemende dieren hebben twee identieke oormerken in.
  • Een ieder onderwerpt zich aan het oordeel van de jury.
  • Wanneer een deelnemende koe, in de ring verschijnt, waarvan het uier duidelijk overvol is, bepaald de jury/dierenarts of de koe enkele plaatsen naar achteren wordt gezet of dat deze de ring mag verlaten. Dit geldt ook voor dieren die in de ring duidelijk niet te hanteren zijn.
  • Aan de begeleiders wordt verzocht, om op tijd bij de ring te verschijnen, voor een vlot verloop van de keuring. Bij te laat bij de ring verschijnen wordt de te late deelnemer niet meer toegelaten in de ring. Het bestuur beslist.

Zoeken

Wijzigingen

sponsor rabobank